Στούπος Νικόλαος

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Παρασκευή 16.00 – 17.00
Τοποθεσία: 
Κτίριο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ο κ. Στούπος υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ως εκπαιδευτικό προσωπικό υπό το καθεστώς ΠΔ 407/80 στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Διεθνής Χρηματοοικονομική, Ευρωπαική Ολοκλήρωση, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία και Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου.

Εκπαίδευση

  • Μετα-διδακτορικός Ερευνητής στις Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου στην ΟΝΕ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών (06/2019 – 06/2021).
  • Διδακτορικό στις Διεθνείς και Ευρωπαικές Σπουδές, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών (10/2015 – 04/2019).
  • M.Sc. Business Economics, Finance and Banking, University of Portsmouth, UK, Department of Economics (09/2009- 09/2010).
  • Πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστημίο Μακεδονίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (10/2004-05/2009).

Γνωστικό Αντικείμενο

Διεθνής Χρηματοοικονομικής και Διαχείριση Συναλλαγματικού Κινδύνου