Στάικος Δημήτρης

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 10:00 - 13:00

Ο κ. Στάικος υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στα πλαίσια του προγράμματος "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Πατρών".

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αστική και Περιφερειακή Οικονομία, Οικονομία των Αστικών Ακινήτων, Οικονομία του Περιβάλλοντος

Εκπαίδευση

  • Διδακτορικό (PhD), Οικονομική Επιστήμη, University at Buffalo, The State University of New York, 2013
  • Μάστερ (MA), Οικονομική Επιστήμη, University at Buffalo, The State University of New York, 2007
  • Πτυχίο (BA), Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001

Γνωστικό Αντικείμενο

Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική