Ψαλτόπουλος Δημήτρης

Καθηγητής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 14:00 - 15:00
Πέμπτη 09:00-11:00

Υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών από το 1999. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα γνωστικά αντικείμενα της Οικονομικής της Υπαίθρου, της Περιφερειακής Οικονομικής και των Ποσοτικών Μεθόδων Οικονομικής Ανάλυσης. Συμμετέχει σε πολλά Ευρωπαϊκά και Ελληνικά ερευνητικά προγράμματα.

Εκπαίδευση

Αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1988. Το 1989 και το 1994, του απονεμήθηκαν οι τίτλοι M.Sc. και Ph.D. στην Οικονομική της Υπαίθρου από το Πανεπιστήμιο του Aberdeen του Η.Β.

Γνωστικό Αντικείμενο

Περιφερειακή Οικονομική και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου

Αναλυτικό βιογραφικό