Κουρλιούρος Ηλίας

Καθηγητής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 09:00 - 11:00
Τοποθεσία: 
Πανεπιστημιούπολη Ρίου (κτίριο ΠΑΜ6),
26504, Πάτρα

Υπηρέτησε στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 1996 μέχρι το 2015. Από τις αρχές του 2016 υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα Οικονομικής Γεωγραφίας, περιφερειακού και χωροταξικού σχεδιασμού, ανάπτυξης και σχεδιασμού χώρων και δικτύων παραγωγής και τεχνολογικής καινοτομίας (βιομηχανικά πάρκα, επιστημονικά & τεχνολογικά πάρκα, τεχνοπόλεις κλπ), περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και πολιτικής.

Εκπαίδευση

  • PhD στη Γεωγραφία, London School of Economics and Political Science, U.K. 1995
  • PhD στην Πολεοδομία και Χωροταξία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1990
  • Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1983

Γνωστικό Αντικείμενο

Οικονομική Γεωγραφία και Χωροταξία

Αναλυτικό βιογραφικό