Χατζοπούλου Εύη

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Δευτέρα 18:00-20:00

Η κ. Χατζοπούλου υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στα πλαίσια του προγράμματος "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Πατρών".

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Συμπεριφορά Καταναλωτή, Επωνυμίες, Μάρκετινγκ Λιανεμπορίου, Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Εκπαίδευση

  • Διδακτορικό (PhD), Μάρκετινγκ, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Eπιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς, 2017
  • Μάστερ (MSc), Διοίκηση, Business School Staffordshire University, 2009
  • Πτυχίο (BA), Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2008

Γνωστικό Αντικείμενο

Συμπεριφορά Καταναλωτή