Δουκάκης Κωνσταντίνος

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Παρασκευή 10:00-13:00
Τοποθεσία: 
Κτίριο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ο κ. Δουκάκης υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στα πλαίσια του προγράμματος "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Πατρών".

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Οικονομική Ιστορία, Πολιτική Οικονομία, Κοινωνική Πολιτική.

Εκπαίδευση

  • Διδακτορικό (PhD), Οικονομική Ιστορία, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2010
  • Μάστερ (MSc), Οικονομική Ανάπτυξη, Έρευνα και Πολιτική, University of Birmingham, 2002
  • Πτυχίο (BSc), Κοινωνική Πολιτική και Διοίκηση, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2001

Γνωστικό Αντικείμενο

Οικονομική Ιστορία