Αθανάσιος Ταγκαλάκης

Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Δευτέρα 15.00-17:00
Τρίτη 11:00 -12:00

Υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών από το 2018. Διατελεί σύμβουλος στο Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης & Έρευνας της Τράπεζας Ελλάδας, Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Μακροοικονομική, και ειδικότερα στη Νομισματική και Δημοσιονομική πολιτική , στα Οικονομικά της Εργασίας καθώς και στην Τραπεζική και τα χρηματοοικονομικά.

Εκπαίδευση

  • Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD), Οικονομικά, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, 2005
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc), Οικονομικά, Πανεπιστήμιο του Warwick, 1996
  • Πτυχίο (BA), Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1995.

Γνωστικό Αντικείμενο

Μακροοικονομική

Αναλυτικό βιογραφικό