Αργυρός Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Πέμπτη 10:00-12:00

Υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών το 2008. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο Εμπορικό Δίκαιο, Προστασία Καταναλωτή, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Επιχειρήσεις, και Εργασιακές Σχέσεις.

Εκπαίδευση

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Master of Laws (LLM) του Πανεπιστημίου Hull, Η.Β.1988. PhD in Law του Πανεπιστημίου Leicester, Η.Β., 1994.

Γνωστικό Αντικείμενο

Οικονομικό Δίκαιο

Αναλυτικό βιογραφικό