ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Xορήγηση υποτροφιών της ελβετικής κυβέρνησης. Σας επισημαίνουμε ότι η οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν τις αιτήσεις από την Ελβετική Πρεσβεία στην Αθήνα (email: ). Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2020.

Συνημμένα Αρχεία: