Υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους για σπουδές στο Ισραήλ

Επισυνάπτεται έγγραφο του Υπουργείο Παιδείας για Υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους για σπουδές στο Ισραήλ

Συνημμένα Αρχεία: