Τελετή Ορκωμοσίας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Η τελετή ορκωμοσίας θα διεξαχθεί την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015, στο αμφιθέατρο ΑΑ' (ισόγειο Πρυτανείας).
Η ορκωμοσία θα γίνει με αλφαβητική σειρά ως ακολούθως
ώρα 13.30     Επώνυμο από Α έως Λ και
ώρα 14.30     Επώνυμο από Μ έως Ω.