Πρώτη τηλε-διάλεξη στο μάθημα ''Μικροοικονομική ΙΙ"

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
Παρασκευή 20/03/20 και ώρα 9:00-11:00 θα γίνει η πρώτη τηλε/διάλεξη και για τα δυο τμήματα μαζί.
Η Διδάσκουσα

Ι. Νταούλη