Πρόταση εργασίας σε τελειόφοιτους

Συνεργασία με εταιρεία - Τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες 2020

Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

Εταιρεία στην Πάτρα ενδιαφέρεται να προσλάβει τελειόφοιτους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Αν έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας τον Ιούνιο/Ιούλιο 2020 και ενδιαφέρεστε για συνέντευξη με εταιρεία στην Πάτρα παρακαλώ στείλτε μου ένα σύντομο βιογραφικό σας σημείωμα (στο οποίο να αναγράφετε βαθμό ή αναμενόμενο βαθμό πτυχίου) στο email μου.

Ι. Βενέτης