Προκηρύξεις μεταπτυχιακών προγραμμάτων Mediterranean Masters

Επισυνάπτονται οι προκηρύξεις τριών μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην αγγλική και γαλλική γλώσσα με ημερομηνία λήξης 20-12-2015

  • Euromediterranean Cultures and Tourism "Prof. Cosimo Notarstefano" (E.M.C.T.);
  • Health, Food Safety and Related Policies for the Mediterranean Area (HEFSA);
  • International Master in Regulatory Sciences (IMRS).

Περισσότερες πληροφορίες:  www.cmungo.org