Έναρξη διαλέξεων "Οικονομικά της Εργασίας" 26 Φεβρουαρίου 2021

Έναρξη διαλέξεων "Οικονομικά της Εργασίας" 26 Φεβρουαρίου 2021

Οι διαλέξεις του μαθήματος Οικονομικά της Εκπαίδευσης ξεκινούν την Παρασκευή Φεβρουαρίου 2021 και θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Ο σχετικός σύνδεσμος έχει ανακοινωθεί στο eclass (απαιτείται εγγραφή για την παρακολούθηση του μαθήματος). Μόνον για την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021, η έναρξη του μαθήματος θα γίνει στις 17:30.

Ο Διδάσκων

Νίκος Γιαννακόπουλος