Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ: Μετάθεση εξέτασης

Εξέταση μαθήματος Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ (μόνο για επί πτυχίω φοιτητές)

Η εξέταση του μαθήματος Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ (για επί πτυχίω φοιτητές) που δεν πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16/01 λόγω τεχνικού προβλήματος, μετατίθεται για την Κυριακή 24/01 στις 13:15.

Ο διδάσκων,

Ε. Γούλας