Ακαδημία Αθηνών-Υποτροφία στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών