Αίτηση Βελτίωσης Βαθμολογίας Υποχρεωτικών μαθημάτων Ακ. έτους 2019-2020

Αίτηση Βελτίωσης Βαθμολογίας Υποχρεωτικών μαθημάτων Ακ. έτους 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι οι Αιτήσεις Επανεξέτασης για Βελτίωση Βαθμολογίας Προακτέου Βαθμού θα γίνονται δεκτές από σήμερα Δευτέρα  03  Αυγούστου έως  Κυριακή  09 Αυγούστου 2020  στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά μέσω  e-mail .(Ιδρυματικό e-mail.).

Μπορείτε να “κατεβάσετε” την σχετική   αίτηση. να τη  συμπληρώσετε και να τη  στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 969 983.

Σημειώνεται ότι αίτηση μπορούν να κάνουν οι φοιτητές των τεσσάρων  ετών και μόνο για τα Υποχρεωτικά  μαθήματα, στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς κατά την εξεταστική του Φεβρουαρίου 2020 ή την εξεταστική Ιουνίου 2020 του έτους κατά το οποίο φοιτούν.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σε περίπτωση υποβολής αίτησης.

Συνημμένα Αρχεία: