25.3.2020: Μη διεξαγωγή τηλε-μαθήματος στην "Μικροοικονομική ΙΙ"

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ

Την Τετάρτη 25/03/20 λόγω αργίας δεν θα γίνει τηλε/μάθημα.
Πέμπτη 26/03 και ώρα 11:00-13:00 το επόμενο μάθημα, και ακολουθούμε το πρόγραμμα.
Η διδάσκουσα,
Α.Νταούλη