Φοιτητικά

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Xορήγηση υποτροφιών της ελβετικής κυβέρνησης .Σας επισημαίνουμε ότι η οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν τις αιτήσεις από την Ελβετική Πρεσβεία στην Αθήνα (email:

Παράταση ηλεκτρονικής εγγραφής πρωτοετών 2020-21

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών http://eggrafes.upatras.gr θα παραμείνει ενεργή από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020, ώρα 14:00 μ.μ. προκειμένου οι εγγραφέντες, βάσει των αρχείων του Υπουργείου, πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την ηλεκτρονική εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών εντός της καθορισμένης προθεσμίας, να  συμπληρώσουν τα λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται και να τα αναρτήσουν σε μορφή pdf.

Έναρξη μαθήματος "Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ"

"Οι διαλέξεις του μαθήματος "Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ" θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και θα πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας MS-Teams. O κωδικός για συμμετοχή στην ομάδα του μαθήματος είναι ο : soam40h.
Η διδάσκουσα,

Σοφία Τσαρσιταλίδου "

Μάθημα "Αγροτική Πολιτική".

Ενημερώνονται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα της Αγροτικής Πολιτικής ότι:

τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του Microsoft Teams.

Περισσότερές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύνδεσης είναι διαθέσιμες στο eclass του μαθήματος στις ανακοινώσεις.

Ο Διδάσκων
Δ. Παχής

Παράταση δήλωσης Εργασίας για το μάθημα “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από αίτημα φοιτητών η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκπόνηση/παρουσίαση απαλλακτικής εργασίας στα πλαίσια του μαθήματος “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ” παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10 π.μ. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται με αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον διδάσκοντα

 

         Ο Διδάσκων

 

Καθηγητής Κ. Δ. Τσεκούρας

Θέματα Φοιτητικής Μέριμνας

Σίτιση: Η υποβολή δικαιολογητικών για τη δωρεάν σίτιση έχει αρχίσει από 1.9.2020 και ολοκληρώνεται στις 30.10.2020. Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά στη διεύθυνση https://sitisi.upatras.gr, δίνοντας username/password που διαθέτουν. Για τους εισαχθέντες φοιτητές/τριες του ακαδ.

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών 2020-21

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 οι εγγραφέντες, βάσει των αρχείων του Υπουργείου,  πρωτοετείς φοιτητές, θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr προκειμένου να συμπληρώσουν τα λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται και να τα αναρτήσουν σε μορφή pdf, τα οποία είναι

Σελίδες