Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ.

Προκηρύξεις

1.Θέση Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή,

με γνωστικό αντικείμενο  "Οικονομική  Ανάλυση".

2.Θέση Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο  "Μακροοικονομική".

 

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΩΝ (103) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (Ε.655 - Ε.Υ. Β.Κυριαζοπούλου) (21/07/2016)

Πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ.

Πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική της Εργασίας".

Κατά τη 2η και τελική Συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική της Εργασίας", η εκλογή απέβη άγονη.

Πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ

Πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική της Εργασίας".

 

Υπόδειξη Αξιολογητών από υποψηφίους :

Δρυδάκης Ν.          1Κ.Τσεκούρας, Καθ. Τμ.Οικ.Επ.Π.Π..,   2. Δ.Σκούρας, Καθ. Τμ.Οικ.Επ. Π.Π.,

Επιλογή Πανεπιστημιακού Υποτρόφου στο γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ"

Η Κοσμητεία της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων στην υπ'αριθμ.14/27.11.2015 συνεδρίασή της, επικύρωσε ομόφωνα την επιλογή της κ.Κομνηνού Μαργαρίτας, ως Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες της στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για το χειμερινό εξάμηνο του πανεπιστημιακού έτους 2015-2016 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 15-11-2015 ως 29-2-2016 με πλήρη απασχόληση, στο γνωστικό αντικείμενο : "Μάρκετινγκ" και προχώρησε στην έκδοση της υπ'αριθμ.400/30033/1-12-2015 αποφάσεως του Κοσμήτορα της Σχολής Οργάνωσης και

Σελίδες