Νέα

ΙΚΥ: Πρόσκληση "Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριων-2ος κύκλος, ΕΣΠΑ 2014-2020"

Πρόσκληση 601 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, μέγιστης διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών- Β΄ κύκλος», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

 

Πληροφορίες :

Μ.Κόττη

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Ομάδα Επικοινωνίας

Διδακτορικές Υποτροφίες από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη», ΑΕ 2019/2020.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών, με επιλογή, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη». 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή τριών (3) Υποψηφίων Διδακτόρων, στα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

1)«Οικονομικά της Τεχνολογίας και Επιχειρηματικότητα»

2)«Χρηματοοικονομική Λογιστική»

Προκήρυξη Διδακτορικών Υποτροφιών εξωτερικού Κληροδότημα Νικ Δ Χρυσοβέργη.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών, με επιλογή, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη».

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ AGNIESΖKA SOBOL ME ΘΕΜΑ: NEW TRENDS IN URBAN PLANNING.

Την Τρίτη 7/5 στο πλαίσιο του μαθήματος "Περιφερειακός και Χωροταξικός Σχεδιασμός" θα πραγματοποιηθεί διάλεξη της Dr. Agnieszka Sobol, καθηγήτριας στο Τμήμα Χωρικών και Περιβαλλοντικών Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Κατοβίτσε, Πολωνία, με θέμα "νέες τάσεις στον πολεοδομικό σχεδιασμό". Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά και θα προβλήθεί και οπτικοακουστικό υλικό. Καλούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι στο μάθημα φοιτητές, να παρακολουθήσουν την διάλεξη.

 
 

Έσοδα του κληροδοτημάτος «ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ»_Προκηρύξεις.

Προκήρυξεις  επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό και στο εξωτερικό αντίστοιχα, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, από τα έσοδα του κληροδοτημάτος «ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ»,  που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019 έως και τη Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019.

 

  

 

 

Προκήρυξη σχετικά με τις Υποτροφίες της HELMEPA.

Οι υποτροφίες δίνονται για μεταπτυχιακές σπουδές στις Ναυτιλιακές σπουδές, τις Περιβαλλοντικές επιστήμες και τη Ναυπηγική, στη μνήμη του ιδρυτή καθώς και ιδρυτικών μελών της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος –HELMEPA.

 

Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σλοβακίας.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών της κυβέρνησης της Σλοβακίας με στόχο την κινητικότητα των φοιτητών σε διεθνές επίπεδο, ανακοινώνεται η χορήγηση υποτροφιών για σπουδές σε σλοβακικά πανεπιστήμια κατά το ακαδ. έτος 2019-2020. 

Σελίδες