Συνδεθείτε με το Τμήμα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών από την αρχή του έτους διαθέτει επίσημη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης linkedin και facebook.

Οι σελίδες έχουν δημιουργηθεί και θα είναι διαθέσιμες με το "like" σας:

https://www.facebook.com/econupatras
https://www.linkedin.com/company/econ-upatras 

Συνδεθείτε με το Τμήμα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!