Πρόγραμμα εξετάσεων φοιτητών επί πτυχίω

Οι εξετάσεις Ιουνίου 2020 των φοιτητών επί πτυχίω θα διεξαχθεί το διάστημα 1-12 Ιουνίου 2020 και έχει ανακοινωθεί στη σελίδα του Ωρολογίου Προγράμματος εδώ.