Οδηγίες προς τους φοιτητές για τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2020

 1. Η Συνέλευση το Τμήματος και η Σύγκλητος του Ιδρύματος αποφάσισαν οι εξετάσεις να γίνουν  από απόσταση και με ηλεκτρονικούς τρόπους.
 2. Οι τρόποι της εξέτασης είναι οι κάτωθι:
  1. Εργαλείο «ασκήσεις»  του e-class, π.χ., on-line quiz με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
  2. Εργαλείο «Εργασίες» του e-class, π.χ., θέματα ανάπτυξης και αποστολή (μέσω του εν λόγω εργαλείου) του αρχείου των απαντήσεών σας εντός των χρονικών ορίων που έχει καθορίσει ο διδάσκων
  3. Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση με το skype for business ή teams, το χρονοδιάγραμμα της εξέτασης το ανακοινώνει ο κάθε διδάσκων
  4. Συνδυασμός των ανωτέρω π.χ., (1) και (3)
 3. Στο πρόγραμμα εξετάσεων που θα ανακοινωθεί έγκαιρα (για τους «επί πτυχίω» έχει ήδη ανακοινωθεί) θα αναφέρεται ο τρόπος εξέτασης για κάθε μάθημα, από τις εναλλακτικές του σημείου 2
 4. Εξυπακούεται ότι α) ο λογαριασμός σας  στο e-class  είναι ενεργός και  β) ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος στο μάθημα του e-class στο οποίο  θα προσέλθει για να εξεταστεί.
 5. Σε κάθε μάθημα έχει δημιουργηθεί από τους διδάσκοντες «ομάδα χρηστών» με όνομα "Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2020, COVID-19” . Για να συμμετέχει ο φοιτητής στις εξετάσεις ενός μαθήματος θα πρέπει να εγγραφεί στην αντίστοιχη «ομάδα χρηστών». Η εγγραφή μπορεί   να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε πριν τον προκαθορισμένο χρόνο έναρξης της εξέτασης του μαθήματος. Επισημαίνεται ότι η έγγραφή σας στην ομάδα αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις.  
 6. Στο επισυναπτόμενο αρχείο δίνονται οδηγίες εγγραφής στην ομάδα χρηστών «Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2020, COVID-19” .

Πάτρα, 27/5/2020

Συνημμένα Αρχεία: