Επικαιροποίηση διαδικασίας εξετάσεων

Οι εξετάσεις των επί πτυχίω φοιτητών το διάστημα 1.6.2020 έως 12.6.2020 θα συνεχιστούν μέσω της πλατφόρμας https://eclass.upatras.gr/, με την ίδια διαδικασία που έχει ανακοινωθεί στις 27/05.

Οι εξετάσεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου στο διάστημα 17.6.2020 έως 8.7.2020 θα πραγματοποιηθούν μέσω του της καινούργιας πλατφόρμας https://exams.eclass.upatras.gr/. Για τη μετάβαση στο νέο σύστημα θα υπάρξουν αναλυτικές οδηγίες στον ιστότοπο του Τμήματος τις επόμενες μέρες.