Εξετάσεις

Οδηγίες επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020

Οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2020 θα πρέπει να εγγραφούν στις αντίστοιχες εξετάσεις στην πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr/, αφού έχουν πρώτα συνδεθεί (login).

Η δημιουργία των εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020 στην πλατφόρμα exams θα πραγματοποιείται από τους διδάσκοντες από τη Δευτέρα 24/8/2020. Οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις των εξεταστών με αναλυτικές οδηγίες στα μαθήματα στο https://eclass.upatras.gr/

Οδηγίες εξετάσεων μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου 2020

Οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στην εξέταση των μαθημάτων του Εαρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2019-2020 θα πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά στην πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr/ . Συστήνεται η εγγραφή να πραγματοποιηθεί έως την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020. Ως email επικοινωνίας πρέπει να θέτουν το ιδρυματικό τους email της μορφής

Τροποποίηση ώρας εξέτασης “Οικονομική των Επιχειρήσεων” 7.6.2020

Λόγω της διακοπής λειτουργίας του συστήματος https://eclass.upatras.gr/ την Κυριακή 7 Ιουνίου 2020, οι προγραμματισμένες εξετάσεις των φοιτητών επί πτυχίω του μαθήματος “Οικονομική των Επιχειρήσεων”, με διδάσκοντα τον κ. Δ. Τζελέπη, θα πραγματοποιηθούν την ίδια μέρα στις 13:15.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα ανακοινώνει ο διδάσκων μέσω της πλατφόρμας eclsss.

Απόφαση Πρυτάνεως για ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων

Επισυνάπτεται η απόφαση της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το διάστημα 1.6.2020 έως 12.6.2020 (επί πτυχίω φοιτητές) και 17.6.2020 έως 8.7.2020.

 

Οδηγίες προς τους φοιτητές για τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2020

  1. Η Συνέλευση το Τμήματος και η Σύγκλητος του Ιδρύματος αποφάσισαν οι εξετάσεις να γίνουν  από απόσταση και με ηλεκτρονικούς τρόπους.
  2. Οι τρόποι της εξέτασης είναι οι κάτωθι:
    1. Εργαλείο «ασκήσεις»  του e-class, π.χ., on-line quiz με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
    2. Εργαλείο «Εργασίες» του e-class, π.χ., θέματα ανάπτυξης και αποστολή (μέσω του εν λόγω εργαλείου) του αρχείου των απαντήσεών σας εντός των χρονικών ορίων που έχει καθορίσει ο διδάσκων

Ομάδες εξέτασης μαθήματος "Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές" εξεταστικής Ιανουαρίου 2020

Οι ώρες και ομάδες εξέτασης του μαθήματος «Εισαγωγή στους Η/Υ & Εφαρμογές», που θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 24/01/2020 στο Εργαστήριο Πληροφορικής έχουν ως εξής (οι ΑΜ αναφέρονται στους νέους ΑΜ):

ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΗΤΡΩΟΥ

9:00 – 10:00

Σελίδες