Οριστικός Χωρισμός σε Τμήματα και ωρολόγιο πρόγραμμα 1ου έτους

Από την εβδομάδα που ξενικά στις 21 Οκτωβρίου 2018, ο χωρισμός σε Τμήματα στα μαθήματα του 1ου έτους θα γίνει πλέον με βάση το τελευταίο ψηφίο στον Αριθμό Μητρώου ως εξής:

Μαθήματα

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι
 2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Ι
 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

Τμήμα ΑΜονοί Αριθμοί Μητρώου

Τμήμα ΒΖυγοί Αριθμοί Μητρώου

 

Ο διαχωρισμός των Τμημάτων για το μάθημα «Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές»  θα γίνει ως εξής:

Τμήμα Α1: Μονοί Αριθμοί Μητρώου έως τον αριθμό 1074660 (διάστημα 1062617-1074659)

Τμήμα Β1: Ζυγοί Αριθμοί Μητρώου έως τον αριθμό 1074660 (διάστημα 1074462-1074658)

Τμήμα Γ1Όλοι οι Αριθμοί Μητρώου μετά το 1074660 (ανεξαρτήτως ζυγού ή μονού)

 

Για τους φοιτητές υπό Μετεγγραφή ισχύουν τα ακόλουθα:

Μαθήματα

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι
 2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Ι
 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  

με αλφαβητική σειρά:

 • Τμήμα ΑΑ- ΜΙ  
 • Τμήμα ΒΜΟ-Ω

Για το μάθημα Εισαγωγή στους Η/Υ και τις Εφαρμογές ο χωρισμός είναι ενδεικτικός ως ακολούθως:

 • Τμήμα Α1Α - Λ
 • Τμήμα Β1Μ - Π
 • Τμήμα Γ1Ρ - Ω

Οι Διαλέξεις και τα Εργαστήρια θα γίνουν σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Προσοχή: Τα Εργαστήρια παρουσιάζονται στην τελευταία σελίδα του ωρολογίου προγράμματος.