Αναβολή Μαθήματος "Οικονομικά της Καινοτομίας και Τεχνολογίας" και Αναπλήρωση

Το μάθημα 'Οικονομικά της Καινοτομίας και της Τεχνολογίας' της Πέμπτης 17 Δεκεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί.
Η αναπλήρωση θα γίνει την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10.00-13.00 (ΠΑΜ 1)
Ο Διδάσκων
Κ.Τσεκουρας