Έναρξη μαθημάτων για τους πρωτοετείς φοιτητές

Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα μαθήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν τα ακόλουθα μαθήματα:

  1. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι
  2. Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι
  3. Στατιστική Ι
  4. Εισαγωγή στους Η/Υ και τις Εφαρμογές

Η παρακολούθηση στα τρία πρώτα μαθήματα γίνεται σε 2 Τμήματα (ΤΜΗΜΑ Α και ΤΜΗΜΑ Β).  Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων βρίσκεται εδώ: https://www.econ.upatras.gr/el/undergraduate/timetable

Ο χωρισμός στα Τμήματα έως την έκδοση του Αριθμού Μητρώου από το Πανεπιστήμιο Πατρών θα γίνει αλφαβητικά με βάση το επώνυμο των φοιτητών ως ακολούθως:

ΤΜΗΜΑ

ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

Α

Α-ΜΙ

Β

ΜΟ-Ω

Για το μάθημα «Εισαγωγή στους Η/Υ και τις Εφαρμογές» (Διαλέξεις και Εργαστήριο)  θα ακολουθηθεί ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα για τις 2 πρώτες εβδομάδες σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η έναρξη των Φροντιστηρίων (Εργαστήρια) που περιλαμβάνονται στην τελευταία σελίδα του ωρολογίου προγράμματος, για τα τρία πρώτα μαθήματα (Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι, Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι και Στατιστική Ι) θα ανακοινωθεί από τους διδάσκοντες κατά την εξέλιξη του μαθήματος.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και την έκδοση του Αριθμού Μητρώου και των κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.